Informatika : Nová maturita / Hana Kundráková , Jaroslav Kultan - Príroda, Bratislava, 2005.
ISBN 80-07-01310-5
681.3 - informatika - učivo stredoškolské - maturity - systémy počítačové - programovanie - siete počítačové
Príloha CD
vožná K96151 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ