Elektrické pohony / Elektrick zahl. - SNTL, Praha, 1976.
621.382 - technika - pohony - pohony elektrické - stroje elektrické - meniče statické - obvody elektrické - stroje stavebné
vožná K83225 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ