Maturujem z ekonomiky / Darina Orbánová , Ľudmila Velichová - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2006.
ISBN 80-10-01096-0
330 - ekonomika - trh - podniky - personalistika - odbyt - marketing - obchody - colníctvo - bankovníctvo - poisťovníctvo - papiere cenné - učivo stredoškolské - maturity - manažment - mechanizmus trhový - podnikanie - manažment - financie - náklady - výnosy - obchod vnútorný - obchod zahraničný - sústava daňová - styk platobný - trh finančný - automatizácia
voľná K97430 D

Maturujem z ekonomiky / Darina Orbánová , Ľudmila Velichová - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2005.
ISBN 80-10-00658-0
330 - ekonomika - trh - podniky - personalistika - odbyt - marketing - obchody - colníctvo - bankovníctvo - poisťovníctvo - papiere cenné - učivo stredoškolské - maturity - manažment - mechanizmus trhový - podnikanie - manažment - financie - náklady - výnosy - obchod vnútorný - obchod zahraničný - sústava daňová - styk platobný - trh finančný - automatizácia
voľná K96152 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ