Plán B : 30-dňový manuál zdravého chudnutia / Igor Bukovský - AKV-ambulancia klinickej výživy, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-89719-01-3
613.2 - výživa zdravá - chudnutie - hlad - metabolizmus - stres - trávenie - recepty - štýl životný - životospráva
voľná K103660 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ