Náuka o spoločnosti : Nová maturita / Andrea Martinská Vavrová - Príroda, Bratislava, 2005.
ISBN 80-07-01367-9
372.832 - učivo stredoškolské - filozofia - psychológia - právo - sociológia - politológia - ekonómia - ekonomika - maturity
vožná K96154 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ