Princezná a gróf / Tracy Anne Warrenová , Zuzana Therová prel. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-220-1807-4
literatúra americká - romány ženské - romány historické
2. Princezná a horal 3. Trvdohlavá princezná
vypožičaná K103669 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ