Považská Bystrica a okolie kedysi a dnes / Bohuslav Kortman zost. - Knižné centrum, ’ilina, 1998.
ISBN 80-8064-005-X
908 - Považská Bystrica - knihy trojjazyčné - dejiny
voľná K103673 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ