Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a bezpečnosti : Európska únia: vznik, vývoj, súčasnosť / Veronika Lombardini - Štátny pedagogický ústav, Nov‚ Z mky, 2001.
ISBN 80-85756-49-8
32 - politika - Európska únia - vzťahy medzinárodné - bezpečnosť - príručky
voľná K103674 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ