Technológia pre 2. a 3. ročník stedných odborných učilíšť : Učebný odbor kuchár-čašník / Eduard Brhlík , Juraj Romaňuk - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1989.
641 - technológia - odbory učebné - kuchár - čašník - technológie kuchárske - jedlá - príprava jedál - recepty - múčniky
voľná K103685 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ