Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo / Jaroslav Chovanec , František Červeňanský - Procom, Bratislava, 2005.
ISBN 80-85717-15-8
Štúr, Ľudovít (1815-1856) - názory politické - štát - právo - Slovenské národné noviny - Žiadosti slovenského národa - prejavy - Memorandum národa slovenského - 929
voľná K103687 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ