Výroba mlieka : Učebný text / Výrob zahl. - Inštitút pre výchovu a vzdelávanie veterinárnych lekárov, Ko¨ice, 1988.
637.1 - mlieko - výživa zdravá - výživa racionálna - dojnice - hygiena - hygiena chovu - žľazy mliečne - výroba mlieka - spracovanie mlieka - dojenie - zariadenia dojacie - texty učebné
voľná K103701 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ