Veterinárny hygienický dozor / Ján Pleva - Príroda, Bratislava, 1985.
619 - učebnice vysokoškolské - skriptá vysokoškolské - veterinárstvo - hygiena - stanice hygienické - smernice - mlieko - vajcia - zvieratá - mäso - ryby - dezinfekcia - dezinsekcia - deratizácia - spracovanie mäsa - výživa - pesticídy - inšpekcia štátna
vožná K103702 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ