Klinická diagnostika vnútorných chorôb hospodárskych zvierat / Ľudovít Slanina , kol - Príroda, Bratislava, 1985.
619 - veterinárstvo - zvieratá hospodárske - choroby zvierat - diagnostika chorôb - anamnéza
voľná K103706 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ