Detské lekárstvo : Učebnica pre lekárske fakulty / Detsk zahl. - Osveta, Martin, 1984.
učebnice vysokoškolské - lekárstvo detské - starostlivosť zdravotná - dospievanie - genetika - výživa - novorodenci - poruchy výživy - endokrinológia - gastroenterológia - choroby detské - choroby krvi - ochorenia nádorové - poruchy správania - tuberkulóza - syfilis - imunológia - alergológia - hygiena dieťaťa - 616-053.2 - reflux
voľná K103711 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ