Papáme s prominentmi : Recepty známych osobností v podaní.... / Gizka Oňová , Magda Paveleková - Eastone Books, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-8109-110-0
641 - knihy - knihy kuchárske - recepty - osobnosti - osobnosti slovenské
vožná K103731 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ