Božské prostredie : Esej o vnútornom živote / Pierre Teilhard de Chardin , Vincent Dančo prel. - Dobrá kniha, Trnava, 1974.
ISBN 80-7141-121-3
23 - literatúra náboženská - eseje - život duchovný - úvahy
voľná K89821 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ