Automanažment podnikateža : (Praktické rady nielen pre začínajúcich podnikatežov) / Emil Burák - Epos, Ru‘omberok, 2003.
ISBN 80-8057-533-9
65.01 - manažment - automanažment - podnikanie - zdroje - hospodárenie - štýl pracovný - komunikácia - kontrola - zlozvyky - relaxácia - príklady negatívne - zámer podnikatežský - kódex podnikateža - know-how - zdroje žudské - investovanie - sebamotivácia - autosugescia - sebavzdelávanie - imidž podniku - komunikácia neverbálna - komunikácia verbálna - riziká podnikania - zlozvyky podnikatežské - workholizmus - alkoholizmus - drogy - antilobizmus/korupčnos - relaxácia
vožná K96164 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ