Komunistická internacionála : Stručný náčrt dejín / Zdenka Durmeková prel., Komunistick zahl. - Pravda, Bratislava, 1971.
32 - politika - dejiny - dejiny internacionály III. - internacionála III. komunistická - Marx, Karol/1818-1883/ - Engels, Fridrich - Lenin, V.I. 1870-1924
vožná K33573 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ