Metro 2034 / Dmitry Glukhovsky , Filip Pacalaj prel. - Ikar, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-551-2479-7
literatúra ruská - romány sci-fi - metro moskovské
Vožné pokračovanie Metro 2033 a 2035
vožná K103759 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ