Piata žena / Henning Mankell , Simona Jánošková prel. - Marenčin PT, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-8114-180-5
literatúra švédska - trilery - romány kriminálne
vypožičaná K103775 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ