Psi z Rigy / Henning Mankell , Simona Jánošková prel. - Marenčin PT, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-8114-436-3
literatúra švédska - trilery - romány kriminálne
vožná K103777 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ