Maskérka mŕtvych / Bernhard Aichner , Katarína Széherová prel. - Ikar, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-551-4243-2
literatúra nemecká - romány kriminálne - ústav pohrebný
vožná K103782 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ