Verenica / Jana Pronská - Slovenský spisovatež, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-220-1854-8
literatúra slovenská - romány historické - príbehy skutočné
vožná K103783 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ