Mysli a zbohatni / Napoleon Hill , Zuzana Šestáková uprav. - EUGENIKA, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-8100-145-1
174 - literatúra motivačná - myslenie pozitívne - autosugescia - predstavivosť - plánovanie - vytrvalosť - podvedomie - mozog - bohatstvo - filozofia úspechu
vypožičaná K103784 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ