Dievča, ktoré si tu zanechal / Jojo Moyesová , Tamara Chovanová prel. - Ikar, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-551-4068-1
literatúra anglická - romány romantické - romány ženské - línie časové
vožná K103787 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ