Dejiny medzinárodného odborového hnutia : 1945 -1984 / Johana Hasonová prel., Dejin zahl. - Práca, Bratislava, 1987.
32 - politika - dejiny - odbory - hnutie - hnutie odborové medzinárodné - trieda robotnícka
vožná K78027 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ