Ekologie / Terry Jennings , Adriana Cibulková prel. - Computer Press, Brno, 2003.
ISBN 80-7226-942-9
knihy náučné pre deti - ekológia - 502.3 - rastliny plané - zvieratá - ekosystémy - adaptácia - populácia - katastrofy - ekológovia
K96174 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ