Stavba elektrických strojů / Ladislav Cigánek - SNTL, Praha, 1958.
Edícia Redakce elektrotechnické literatury
621.313 - elektrotechnika - stroje elektrické - transformátory - stroje asynchrónne - stroje jednosmerné - stroje striedavé
vožná K10145 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ