Elektrické stroje : Úvod - transformátory / G. N. Petrov , Břetislav Benda prel. - Academia, Praha, 1980.
621.314 - elektrotechnika - stroje elektrické - transformátory - stroje elektrické - obvod magnetický
vožná K82769 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ