Oxfordská školská encyklopédia : S-Z / Radoslav Pavlík prel., Silvia Dzúriková prel., Oxfordsk zahl. - Nezávislosť, Bratislava, 1995.
ISBN 80-85217-65-1
03 - knihy náučné pre deti - encyklopédie - všeobecnosti
voľná K96175 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ