Pravda 1944 / Pravd zahl. - Matica slovenská, Martin, 1974.
07 - novinárstvo - noviny - Pravda - noviny viazané - SNP
vožná K40449 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ