Ódy a epódy / Quintus Flaccus Horatius , Ignác Šafár prel. - Slovenské vydavatežstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1965.
Edícia Poézia
literatúra latinská - ódy - lyrika - poézia starogrécka - poézia
vožná K22216 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ