Dcéry bedára Tojvijeho / Šolem Alejchem , Emil F. Knieža prel. - Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1958.
literatúra židovská - Židia - romány spoločenské
voľná K8565 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ