Deň / Ladislav Novomeský - Tatran, Bratislava, 1978.
Edícia ȊM
literatúra slovenská - poézia - próza - Novomeský, Ladislav
vožná K52016 D
vožná K52021 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ