Já a On / Alberto Moravia , Alena Hartmanová prel. - Richter, Praha, 1992.
ISBN 80-85276-06-2
literatúra talianska - romány humoristické
vožná K85709 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ