Statistika pro obchod a hospodářství / Thomas H. Wonnacott , Ronald, J. Wonnacott , Igor Indruch prel. - Victoria Publishing, Praha, 63539.
ISBN 80-85605-09-0
31 - štatistika - učebnice - spoľahlivosť štatistická - hypotézy - hypotézy štatistické - inferencia - obchod - ekonomika - podnikanie - indexy - indexy cenové - teória - teória pravdepodobnosti
voľná K90014 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ