Žiadne výhovorky! : Umenie sebadisciplíny / Brian Tracy , Martin Polakovič prel. - Eastone Books, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-8109-182-7
174 - literatúra motivačná - sebadisciplína - úspech - charakter - zodpovednosť - ciele - ciele životné - odvaha - vytrvalosť - riešenie problémov - peniaze - predaj - kondícia - kondícia telesná - myseľ
voľná K103824 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ