Veľká detská encyklopédia / Ivona Březinová , Pavol Fellegi prel., Milan Starý ilustr. - Príroda, Bratislava, 2003.
ISBN 80-07-01206-0
03 - encyklopédie - knihy náučné pre deti - všeobecnosti
voľná K96181 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ