Medzinárodné právo a politika v dokumentoch : Kolektívna bezpečnosť a spolupráca v Európe / Ján Tomko , Anton Kopšo - Obzor, Bratislava, 1978.
34 - právo - právo medzinárodné - politika - politika medzinárodná - bezpečnosť - bezpečnosť kolektívna - spolupráca - spolupráca medzinárodná - zmluvy - zmluvy o bezpečnosti
voľná K56604 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ