Aplikovaná elektronika / Giancarlo Contessi , Zora Čerychová prel. - SNTL, Praha, 1964.
621.38 - elektronika - fyzika - servosystémy - tranzistory - počítače - dvojpóly
vožná K83189 D
vožná K83190 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ