Živočíchy / Roger Few , Vladimír Kováč prel. - Fortuna Print, Bratislava, 2003.
Edícia Chráňme si svet!
ISBN 80-88980-96-8
598.2 - knihy náučné pre deti - živočíchy - biotopy - podnebie - lov - obchody - parky - rezervácie prírodné
voľná K96184 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ