Použitie elektroniky / Ivan Ševcov - Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1955.
621.38 - elektronika - elektrotechnika - transformátory - prúd striedavý - rádiotechnika - oscilometria - elektrónky - fotónky - radary - ultrazvuk
voľná K6449 D
voľná K83106 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ