Stretnutie s Amerikou / Anton Kurina - Smena, Bratislava, 1967.
Amerika - 91 - cestopisy - Kennedy, John Fitzgerald(1917-1963) - vodopády Niagarské
vožná K24339 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ