Potraviny / Martyn Bramwell , Alexander Fehér prel., Linda Petrášová prel. - Fortuna Print, Bratislava, 2002.
Edícia Chráňme si svet!
ISBN 80-88980-64-X
613.2 - knihy náučné pre deti - potraviny - potrava - hladomor - pôda - obrábanie - vegetácia - výroba živočíšna - potraviny modifikované
voľná K96185 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ