Život, jeho podstata, pôvod a vývoj / A. I. Oparin , Bohumil Škárka prel. - Osveta, Bratislava, 1962.
Edícia Malá moderná encyklopédia
577 - vznik života - dedičnosť - vedomie - pohyb - výživa
voľná K14383 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ