K dejinám ľudových knižníc na Slovensku / Ján Haliena - Matica slovenská, Martin, 1973.
Edícia Teória a výskum knihovníctva a bibliografie
02 - kultúra - kultúra knižná - knižnice ľudové - Slovensko - knihovníci - fondy knižničné - práca osvetová - metodika - história - vznik knižníc
voľná K38940 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ