Mlčící pevnina : Dobývání Antarktídy / William H. Kearns , Bewerley Britton - Svobodné slovo, Praha, 1958.
91 - cestopisy - Antarktída - plavby - plavby objavné - Amundsen, Roald - Wilkes, Charles - Scott, Jim - výskum - objavy - objavitelia
vožná K8849 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ