Vežká kniha nápadov a hier pre deti / Susan Adamsová , Angela Wilkesová , Katarína Šmidtová prel. - Slovart, Bratislava, 2005.
ISBN 80-8085-017-8
745 - nápady tvorivé - darčeky praktické - materiál prírodný - hry - knihy náučné pre deti
vožná K96190 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ