Doména : 2012...Začiatok konca / Steve Alten , Andrej Kršák prel. - NOXI, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-8111-034-4
literatúra americká - romány sci-fi - proroctvá - Mayovia
vožná K103853 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ