Zdravie. Novodobé bohatstvo : Vzrýchlenom životnom tempe s pocitom pohody / Alex Witasek , Helena Galanová prel. - Ikar, Bratislava, 2013.
ISBN 8-80-551-3540-3
613 - zdravotníctvo - zdravie - výživa zdravá - pohoda duševná - vedomie - choroby - spánok - poruchy spánku - chrápanie - stres - sebaodcudzenie - komunikácia - poruchy komunikácie - strach - diagnostika - krv - prevencia - ultrazvuk - samoliečba - pohyb telesný - držanie tela - detoxikácia - regenerácia - choroby psychické - strach - voda
voľná K103854 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ